Powershell Active Directory User Toolbox

Powershell Active Directory User Toolbox

The following powershell script was written to display which users are locked-out, unlock a specific user account, and find out from what location the lock occured.

AD-UserToolbox.ps1 download link

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Welgevormd resultaat

welgevormd resultaat

Welgevormd resultaat

Het stellen van een persoonlijk doel geeft je iets om op te richten. Een doel geeft richting en een intentie, waardoor je gerichte activiteiten onderneemt om tot dit doel te komen. Hoe kom je tot dit doel? Door een welgevormd resultaat.

Weten wat je wil is het vertrekpunt. Zorg dat je het doel positief formuleert, op wat je wil bereiken, niet op wat je wilt vermijden.

Zorg vervolgens dat jij verantwoordelijkheid neemt voor het resultaat. Het moet iets zijn waar jijzelf actief wat aan kunt doen.

Vervolgens maak je het doel heel specifiek. Noteer elk detail hoe jouw doel er uit ziet, klinkt en (aan)voelt. Bepaal ook de context waarin je het doel wil bereiken met vragen als: Waar? Wanneer? Met wie?

Welke hulpmiddelen heb je nodig om je doel te bereiken? Interne hulpmiddelen als: vaardigheden, kennis, tijd, je instelling, gezondheid. Maar ook externe hulpmiddelen kunnen nodig zijn als: steun van anderen, geld, informatie, contacten.

Denk ook na over de potentiële invloed van je doel. Een welgevormd resultaat zorgt voor een win-win situatie. Het doel is zowel goed voor jou als jouw medemens.

Coaching

Ondersteuning nodig bij het opstellen van een welgevormd resultaat? Ik ondersteun je graag! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Facebooktwitterlinkedinmail

70-697 Configuring Windows Devices (Windows 10)

70-697 Configuring Windows Devices (Windows 10)

Onderstaande training sessies zullen je helpen bij het voorbereiden op het 70-697 examen. Veel kijk en luisterplezier en succes met het examen.

Het geluid in video 1 en 2 kan wat zacht zijn.

 

Sessie 1

Sessie 2

Sessie 3

Sessie 4

Sessie 5

Sessie 6

Sessie 7

Sessie 8

Facebooktwitterlinkedinmail

Feedback geven? Waarom mensen niet doen wat jij zegt.

feedback

Feedback

Ervaar je frustratie omdat collega’s jouw ongevraagde feedback niet accepteren? Blijf je met jouw collega’s steken in vooruitgang krijgen in feedback geven in groepsverband?

Het klinkt allemaal zo mooi; feedback geven. In de praktijk blijkt dit regelmatig heel anders uit te werken dan het op papier wordt geschetst.

Het geven van feedback wordt beïnvloed door jouw beeld van de wereld. Hoe deze wereld volgens jou innerlijke representatie er uit ziet, (aan)hoort en voelt.

Jouw waarheid

Het is slechts jouw interpretatie. Eén van de vele interpretaties van een gebeurtenis. Het is vaker niet dan wel de volledige waarheid. In de meeste gevallen bevat jouw interpretatie van een gebeurtenis een klein deel van de waarheid, maar zeker niet de volledige. Wat jij als waarheid interpreteert kan door andere gezien en ervaren worden als belemmerend voor henzelf. Ook kan het voor jouzelf meer belemmerend zijn dan je er zelf bewust van bent.

Feedback gaat uit van “Ik vind …. (in mijn wereld), en ik vind dat jij moet …. (om aan mijn wereld te voldoen)”.

Afdwingen en opleggen werkt niet

Net zoals het onmogelijk is om iemand te dwingen om van je te houden, kun je geen andere mensen forceren te veranderen naar wat jij vind of nodig acht. Je kunt alleen jezelf veranderen.

  • Door iemand een mooi beeld te schetsen van een liefdesrelatie met jou wil nog niet zeggen dat iemand behoefte heeft aan dit beeld (met jou), omdat deze persoon andere beelden belangrijker vind die een liefdesrelatie voorstellen, en met een andere persoon dan jou.
  • Door iemand met lieve woorden toe te spreken om ze van jouw liefde te overtuigen, wil nog niet zeggen dat deze persoon ook de behoefte heeft aan deze specifieke woorden (van jou). Misschien wil deze wel andere woorden horen en ook nog eens van een andere persoon.
  • Door iemand te overtuigen van jouw liefde door (ongevraagd) iemand te omhelzen of aan te raken, wil nog niet zeggen dat de persoon behoefte heeft aan deze specifieke vorm van aanraking, en al helemaal niet van jou.

Het kwetsbare pijnlijke verleden

Feedback gaat uit van wat in het verleden is gebeurd, veelal over dingen die mis zijn gegaan, en waar vaak gevoelens van schaamte en teleurstelling in meespelen. Degene die zich open stelt voor feedback, stelt zich heel kwetsbaar op. Dit kan alleen bij een persoon die hij/zij voldoende vertrouwt. Veelal zijn dit een zeer select aantal mensen in de privésfeer.

Dit is de belangrijkst reden waarom feedback op de werkvloer zelden tot nooit zal plaatsvinden. Vanwege bovenstaande zijn mensen van nature afgesloten voor feedback, behalve als de feedback komt van door hun zelf uitgekozen vertrouwelingen.

Toekomstgericht

De motivatie dat een ander wil veranderen komt tot stand door wat hij/zij graag wil. Het is dus belangrijk om anderen te accepteren zoals ze zijn en ze vragen te stellen als “Wat zou jij graag beter willen doen?”. “Wat is hetgeen wat jij graag wilt bereiken”.  Zodra de ander deze vraag voor zichzelf heeft weten te beantwoorden, kan de ander jou vragen of jij advies hebt om dit te bereiken.

Wacht eerst tot de ander jou vraagt om advies, of vraag op z’n minst of je hem/haar mag adviseren. Ook al vraag je de ander wat hij/zij wil, wil dat niet zeggen dat hij/zij ook jouw advies wil. De ander is volledig vrij in de keuze wie hij/zij daar geschikt voor vind. De ander kan zich niet overtuigd voelen dat jij de aangewezen persoon bent, de expert. Jij bepaalt niet dat de ander jou moet raadplegen.

Facebooktwitterlinkedinmail